جواب آمیرزا مرحله 500 تا 700 ، پاسخ مرحله 500 تا 700

جواب آمیرزا مرحله 500 تا 700 ، پاسخ مرحله 500 تا 700

بازی آمیرزا یکی از محبوب‌ ترین و چالش‌ برانگیزترین بازی‌ های فکری در دنیای اینترنت محسوب می‌ شود. این بازی، با جلب توجه بسیاری از کاربران به دلیل دشواری و جذابیت مراحلش معروف است. بسیاری از افراد به دنبال جواب‌ های مراحل 500 تا 700 این بازی می‌ گردند، چرا که در این مراحل، حدس زدن کلمات به چالش کشیده می‌ شود و به یک چالش فراتر از حد معمول مبدل می‌ شود. طبیعتاً هر کسی که با یک مرحله دشوار روبرو می‌ شود، تمایل دارد جواب آن را بیابد تا به مرحله بعدی برسد.

آمیرزا با مضمون حدس کلمات یک بازی فکری بسیار جذاب است. هدف اصلی این بازی، پیدا کردن کلمات هر مرحله با اتصال حروفی است که در آن مرحله ظاهر می‌ شوند. اگرچه به نظر ممکن است آمیرزا در ابتدا به عنوان یک بازی آسان تلقی شود، اما با پیشرفت در مراحل، چالش حدس کلمات به شدت افزایش می‌ یابد. در مراحل پیشرفته‌ تر بازی، کلمات با تعداد حروف بیشتر از 6 واحد ظاهر می‌ شوند و حدس زدن این کلمات دشوار می‌ شود.

برای پیشرفت در بازی آمیرزا و عبور از مراحل دشوارتر، بسیاری از کاربران به دنبال جواب‌ها و راهنمایی‌ های مرحله به مرحله هستند. به این منظور، این وب سایت به عنوان منبعی معتبر و کارآمد برای دریافت جواب‌ مراحل مختلف بازی آمیرزا شناخته شده است. این اطلاعات می‌ تواند به بازیکنان کمک کند تا با اطمینان و موفقیت از مراحل چالشی بازی آمیرزا عبور کنند و از تجربه‌ ی شگفت‌ انگیز این بازی بهره‌ مند شوند.

جواب مرحله 500 تا 700 آمیرزا

۵۰۰- علم – عمل – علی – عمه – عیال – مایع – میله – املا – عالم – عالی – علامه – اعلامیه
۵۰۱- زود – دوز – زنده – وزنه – اندوه – نوزده – نوزاد – زندان – نوازنده
۵۰۲- دوش – دود – بشر – درود – آشوب – ارشد – بودا – شبدر – بدرود – دشوار – داشبورد
۵۰۳- دکتر – آدرس – درست – دارت – تدارک – کنسرت – تانکر – کارتن – ترسناک – کردستان
۵۰۴- متن – ملت – لیتر – رتیل – رمال – ملیت – املت – امنیت – تمرین – میترا – ترمینال
۵۰۵- تنگ – گاری – ایران – گیتار – رایگان – گرانیت – گارانتی
۵۰۶- بوس – سوپ – سبد – سود – دوست – بودا – دوات – سواد – پادو – پوست – بوداپست
۵۰۷- لیز – میز – لرز – مزار – آزار – رمال – لازم – آرام – لیزر – مالزی – میرزا – آلزایمر
۵۰۸- فوت – لوس – فال – فلوت – سفال – ایفل – سوال – لیست – سیلو – سویا – فسیل – استیل – ولایت – تلافی – فوتسال – فستیوال
۵۰۹- سنگ – پارو – پارس – سرنگ – نرگس – واگن – سنگر – انگور – سروان – گارسون – سنگاپور
۵۱۰- خدا – صدر – خرد – نرخ – صدا – خاص – رصد – رنده – خرده – صادر – خانه – خنده – صخره – رخنه – نرده – رصدخانه
۵۱۱- پلید – پیدا – پماد – مدال – امید – دیلم – لامپ – یلدا – پیام – پدال – املا – میلاد – ایلام – دیپلم – المپیاد
۵۱۲- قیر – قلک – ملک – کلم – قلم – رقم – کامل – رمال – قیام – مالک – کریم – قمار – کلام – قالی – کالری – اقلیم – قلمکاری
۵۱۳- زیپ – پرز – تیز – تراز – آزار – پیاز – پارتی – زیارت – پیتزا – پارازیت
۵۱۴- منع – قطع – طمع – طعم – عمه – عمق – مانع – نقطه – معنا – قطعه – منطق – قانع – طعنه – طعمه – مقنعه – منطقه – قطعنامه
۵۱۵- نعل – نسل – علی – قتل – عقل – نقل – عسل – تعلق – تنیس – لیست – تعلیق – تلقین – نستعلیق
۵۱۶- وزن – زبان – زانو – بازو – بانو – بودا – نوزاد – بادبزن – بندباز
۵۱۷- میخ – خانه – شاخه – ماشه – میهن – منشی – شانه – خیمه – خیام – خامه – خانم – همایش – ماشین – نمایش – شاهین – هخامنشی
۵۱۸- رنج – نجار – جادو – جواد – جارو – جهان – جاده – جوان – آرنج – جوهر – وردنه – جانور – اندوه – اروند – وجدان – جواهر – جوانه
۵۱۹- خبر – قبر – برق – قرن – خراب – قرآن – بخار – نقاب – قربان – اخبار – انبار – باران – باقرخان
۵۲۰- برگ – زبان – آبان – بانگ – برنز – آزار – زرنگ – بزرگ – ابزار – باران – آبرنگ – بازار – انبار – ارزان – بازرگان – گازانبر

۵۲۱- مدت – یلدا – پیام – امید – پیدا – پماد – لامپ – مدال – املت – پلید – پدال – دیپلم – میلاد
۵۲۲- شانس – رشته – شانه – ناشر – شهرت – تراش – ارتش – تنها – تشنه – تهران – رسانه – ستاره – ترانه – نشاسته – شهرستان
۵۲۳- فدا – سفر – دیگ – گیس – اسیر – سفید – افسر – اسید – گاری – سفیر – فردا – فارس – فاسد – سیگار – فریاد
۵۲۴- یزد – مزد – مزار – امید – زمرد – زمین – نیاز – زیان – دراز – زیاد – میدان – نیزار – نامزد – درمان – میرزا – میزان
۵۲۵- عسل – علی – عمل – علم – عالی – املا – مایع – سلام – سالم – آسیا – عیال – عالم – سیما – اسلام – الماس – ایلام – اسماعیل
۵۲۶- کوه – هتل – تله – رتیل – کویر – لیتر – کولر – وکیل – هویت – تکیه – کوره – کیلو – کویت – کوله – ترکیه
۵۲۷- کور – نوک – آوار – کویر – نوکر – اراک – نیرو – روانی – ایوان – ایران – ویران – کارون – کاروان – اوکراین
۵۲۸- چاپ – چاه – چای – پیچ – هیچ – چاره – پارچ – آچار – پاچه – چهار – پارچه
۵۲۹- نهاد – دانه – هادی – آینه – دایه – انبه – آبان – بدهی – بنده – دانا – آینده – آبادی – ناهید – آدینه
۵۳۰- سبک – برف – سفر – کیف – سیب – کافر – کرفس – اسکی – کاسب – فارس – افسر – اسیر – فریب – سیرک – کرسی – ریسک – سفیر – رکاب – آسیب – سراب – اکسیر – باریک – بارفیکس
۵۳۱- تخم – خدا – رخت – مدت – مدرک – مخدر – خرما – دارت – خدمت – خادم – دکتر – درخت – دختر – خدمتکار
۵۳۲- سحر – سبد – حدس – حبس – ساحر – آباد – سراب – آدرس – حساب – حسابدار
۵۳۳- مربی – بیمه – ماهی – مربا – آرام – آمار – بهار – بامیه – ارابه – بیمار – ابراهیم
۵۳۴- املا – نسیم – سالن – آسان – آسیا – سینما – یاسمن – ایلام – سیمان – الماس – آسمان – اسلام – آلمان – ایمان – سلیمان – سلمانی – میانسال
۵۳۵- خیس – سخت – سیخ – رخت – ساخت – خیار – اسکی – کتری – ساکت – خسارت – کتیرا – تاریخ – اسکیت – استخر – تاکسی – تاریک – خاکستر – خاکستری
۵۳۶- دقت – دارت – قرار – قدرت – برتر – بردار – برادر – دربار – رقابت
۵۳۷- کاوش – ورزش – آرزو – کشور – شرور – ارزش – روکش – زرشک – کشاورز – ورزشکار
۵۳۸- مبل – ریال – مربا – بالن – مربی – منبر – ملایر – برلین – بریان – بیمار
۵۳۹- رنج – جشن – نجف – سفر – نجار – فشار – شانس – آرنج – ناشر – اسفنج – سفارش – فشارسنج
۵۴۰- جلد – یلدا – ویلا – دلیر – دلار – لودر – جواد – آجیل – جلاد – جدول – جدال – جارو – جادو – دلاور – جاوید – رادیو – دیوار

جواب آمیرزا مرحله 300 تا 500 ، پاسخ آمیرزا مرحله 300 تا 500

۵۴۱- برگ – گروه – گوهر – واگن – گربه – گونه – آهنگ – انبه – بانگ – بانو – آبرنگ – روبان – بنگاه – آهنگر – بوران – انگور – روباه – گروهبان
۵۴۲- سکو – سکه – کوه – کوسه – ساده – کاوه – واکس – سواد – کادو – کاهو – کاسه
۵۴۳- اسکی – کتری – لیتر – رتیل – لیست – کلاس – ریاست – تاکسی – کتیرا – اسکیت – کلیسا – سریال – اسکلت – کالری – تاریک – لاستیک – کریستال
۵۴۴- نوید – امید – ویلا – مواد – یلدا – لیمو – مدال – میدان – وانیل – دیوان – ملوان – میلاد – لیوان
۵۴۵- متن – تانک – کتان – کنیا – کتری – کمین – کمان – تمرین – تاریک – کتیرا – تیمار – کتانی – ترکمن – کرمان – تانکر – نیمکت – امنیت – تیرکمان
۵۴۶- سنگ – کتان – ساکت – تانک – سرنگ – سنگک – نرگس – سنگر – کنسرت – تانکر – ترسناک
۵۴۷- قلم – قوم – نقل – قول – قمه – قله – لقمه – نهال – قلوه – مقوا – قلمو – لانه – منقل – لقمان – ملوان – مقاله – ملاقه – نقاله
۵۴۸- سوال – سالن – ویلا – سونا – سویا – وانیل – لیوان – یونان – وسایل – نایلون
۵۴۹- رقم – دقت – درد – قرن – مدت – متن – قند – قدم – تند – قدرت – مرقد – تمدن – مقتدر – قدرتمند
۵۵۰- دوش – گوش – شوهر – شوره – گوهر – گروه – گردو – شاهد – دوره – روده – هاشور – شاگرد – گوارش – شاهرگ – هشدار – شاهرود
۵۵۱- دکان – اراک – دانا – کنیا – اندک – انکار – ایران – ایراد – دینار – کاردانی
۵۵۲- سوپ – پشم – پارو – پرسش – سرما – سمور – پارس – شامپو – سماور – مشاور
۵۵۳- رخش – مربا – خشاب – خراش – آرام – خرما – بخار – خراب – آبشار – آرامش – آرامبخش
۵۵۴- گمان – آرام – مدارا – نامرد – ارگان – آرمان – درمان – اندام – نامدار
۵۵۵- تشک – دکل – کاشت – دلار – شکار – دکتر – شرکت – ترکش – تراش – ارتش – تشکر – درشت – تلاش – شکلات
۵۵۶- بست – سبک – کسب – کباب – کاسب – کلاس – کتاب – بابک – بابل – ساکت – کابل – لباس – اسکلت – کسالت – بسکتبال
۵۵۷- زبر – دره – بچه – چوب – چرب – زرد – بره – دوره – برده – روزه – روده – بهروز – زردچوبه
۵۵۸- جام – امید – مداد – جامد – جدید – مجید – اجداد – امداد – داماد – جامدادی
۵۵۹- اول – لوس – نسل – سفر – فال – نفس – سونا – سالن – افسر – سفال – فارس – سوال – افسون – فانوس – فوران
۵۶۰- ریل – لیز – آجر – زجر – ریال – جاری – رازی – لیزر – آجیل – ایرج – ارازل – جالیز – الجزایر

۵۶۱- نوک – واگن – کنار – نگار – گران – کنگر – نوکر – انگور – گورکن – کارون – کانگورو
۵۶۲- فخر – فال – فلک – کفر – فکر – خال – کافر – کلاف – کالا – فاخر – خلاف – اراک – خلافکار
۵۶۳- موز – گام – آرزو – آمار – آواز – آوار – آرام – گراز – مزار – گرما – امروز – ماورا – گوارا – آموزگار
۵۶۴- دفن – دیو – نیرو – فرنی – نوید – فرود – درون – ردیف – فوری – فردین – فریدون – فروردین
۵۶۵- کابل – بلیت – نبات – کتاب – بیان – بیات – کتان – لکنت – تانک – بانک – بالن – تنبک – تنبل – کتانی – بالکن – لبنیات – کابینت – تلکابین
۵۶۶- لوس – موم – سوال – ملوس – املا – سالم – سلام – اسلام – الماس – امسال
۵۶۷- نیش – شیب – ریشه – بیشه – میهن – نیمه – شیره – نرمش – شنبه – منبر – بهمن – شبنم – نمره – مربی – منشی – بیمه – نشریه
۵۶۸- زبر – برگ – دیگ – یزد – زیره – بدهی – برگه – گربه – هرگز – بزرگ – گرده – گریه – گیره – دبیر – برگزیده
۵۶۹- رخت – خیر – بخت – خبر – بخار – خیار – آخرت – باخت – ربات – تایر – بیات – خراب – تخریب – باتری – تاریخ – بخاری – تبخیر – تاخیر – خیرات – بختیاری
۵۷۰- گنج – جگر – رنج – گدا – جنگ – آرنج – گنجه – گنده – گران – گرده – آهنگ – درجه – نجار – جهان – جاده – جهاد – گردن – گناه – نگار – نگاه – آهنگر – جهانگرد
۵۷۱- نسل – لیست – آسان – آسیا – سینا – تنیس – سالن – ایست – استان – ایالت – آستین
۵۷۲- فرش – شرف – ظرف – فیش – ظریف – رویش – شریف – فروش – شوفر – فوری – یورش – ظرفشویی
۵۷۳- بدل – ویلا – یلدا – نوبل – بلند – بانو – بودا – دیوان – بینوا – لوبیا – نابود – لیوان – بنیاد – وانیل – والدین
۵۷۴- پتک – پست – تپش – سوپ – کشت – پیک – پشت – پوک – تشک – شکست – پشتک – سکوت – تیوپ – پیست – کویت – کشتی – پشتی – پوست – پوشک – پیشکسوت
۵۷۵- یزد – داس – زین – دیس – زنده – نیاز – دایه – سیاه – ساده – نسیه – سینه – زیاد – زیان – ایزد – سینا – نیزه – اسید – سایه – سازه – زاهد – آینه – آینده – آدینه – سازنده
۵۷۶- مواد – دوام – دریا – مرید – مایو – وارد – مدیر – مدار – مادر – امید – رادیو – دیوار – مروارید
۵۷۷- شیمی – ماشه – شیره – ریشه – ماهی – شیار – شهرام – شماره – همایش – شیرماهی
۵۷۸- غار – غنا – غنی – اغوا – نیرو – آوار – روغن – روانی – ویران – ایوان – ایران – ارغوان – ارغوانی
۵۷۹- سخت – خون – سخن – تونس – وانت – آسان – سونا – ساخت – ستون – سوخت – نخست – ستوان – اوستا – تاوان – سخاوت – استان – استوا – خاتون – توانا – استخوان
۵۸۰- متن – مترو – تنور – مایو – تورم – رمان – تیمار – تامین – روانی – مانتو – تمرین – ویران – نیمرو – تومان – امنیت – میترا – مریوان – رومانی – ویتنام – ورامین

جواب بازی آمیرزا مرحله ۴۰۰ تا ۴۹۹

۵۸۱- رخش – خوش – شاخ – شوخ – خارش – یواش – خراش – خاور – شرور – شوخی – خیار – خیارشور
۵۸۲- ترن – برس – سرب – نصب – صبر – نبات – سراب – تراس – بستر – راست – ستار – رانت – آبستن – تناسب
۵۸۳- کوی – نوک – کتان – تانک – یکتا – کویت – کتانی – ایوان – کتایون – تایوان
۵۸۴- پست – پتک – پاک – پکن – پاکت – ساکن – کاست – آسان – ساکت – سکان – استان – پاستا – استکان – پستانک – پاکستان
۵۸۵- سود – هوس – سند – سونا – سواد – آدرس – ساوه – ساده – سوره – سرود – آسوده – وردنه – سوهان – رسانه – اندوه – سودان – سروان – دوران – اروند
۵۸۶- گیس – آسیا – هستی – آگهی – آگاه – ایست – سیاه – گیاه – سایه – آگاهی – ایستگاه
۵۸۷- گوش – گوشه – گروه – گوهر – گواه – ورشو – شوره – رشوه – شوهر – هاشور – شاهرگ – گوارش – گوشواره
۵۸۸- جنگ – باج – لجن – گنج – لنج – جنگل – گلاب – بانگ – انگل – بالن – لبنان – جنگلبان
۵۸۹- سند – یلدا – اسید – آدرس – دلیر – اسیر – دلار – ساری – دینار – سریال – سیلندر – ایسلند – ایرلند
۵۹۰- میل – موش – ملت – مشت – شوم – لوتی – ولرم – لیمو – یورش – رتیل – لیتر – تورم – مترو – ترشی – مشورت – مشتری – لیموترش
۵۹۱- تیز – تنه – زینت – نیاز – زیان – تازه – آینه – نیزه – تنها – انتها – نهایت – اهانت – تازیانه
۵۹۲- یزد – باز – زین – زینب – ایزد – بیان – بازی – زبان – زیبا – زیاد – بنیاد – بندباز
۵۹۳- کیش – نمک – شیک – شادی – کمین – آدمک – امید – شاکی – مدنی – مشکی – کاشی – دکان – شیاد – منشی – دشمن – دشنام – نمایش – آدمکش – ماشین – میدان
۵۹۴- کبد – کتاب – کارت – رکاب – ربات – تبرک – اراک – آباد – دارت – برکت – راکت – دکتر – ابتدا – ارادت – تدارک – ابتکار
۵۹۵- خون – خدا – نرخ – خرد – دوره – نخود – رخنه – درون – خانه – روده – خنده – خاور – وردنه – اندوه – اروند – دوران – خواهر – رودخانه
۵۹۶- پدر – پودر – ایده – پادو – پاره – پارو – پرده – ادویه – پیاده – پراید – دیوار – دایره – رادیو
۵۹۷- سکه – سنگ – سکان – گناه – کاسه – نگاه – آهنگ – آسان – آگاه – سنگک – ساکن
۵۹۸- چای – پیچ – چین – چاپ – پوچ – پنیر – پارچ – پارو – پنچر – پویا – چنار – چوپان – پوریا – پیانو
۵۹۹- شال – زشت – شنل – لنز – نبات – شتاب – زبان – تابش – بالن – بالش – زابل – تنبل – تلاش

جواب بازی آمیرزا مرحله ۵۰۰ تا ۵۹۹

۶۰۰- اسکی – لیست – ایست – بلیت – سبیل – کتاب – کابل – لباس – آسیب – بیست – کلاس – کاسب – کلیسا – تاکسی – اسکلت – اسکیت – ابلیس – لاستیک
۶۰۱- دود – اردن – نوید – نادر – درود – درون – دینار – دیوان – دیدار – دیوار – دوران – اروند – روانی – ویران – رادیو
۶۰۲- عرب – عروس – بستر – وسعت – ساعت – عابر – سراب – بورس – سرعت – عبور – عبرت – روستا – باروت
۶۰۳- واگن – فارس – نرگس – نگار – سنگر – افسر – سونا – سرنگ – گران – انگور – سروان – فوران – فانوس – گارسون – افسونگر
۶۰۴- تند – مدت – تهی – متن – مرده – ریتم – نیمه – مرید – تیره – مدیر – نمره – تمدن – میهن – مهدی – درهم – تمرین – مدینه
۶۰۵- بغل – باغ – لبه – آغل – غیب – بالا – غایب – ابله – الاغ – لایه – اهلی – باله – بالغ
۶۰۶- آلپ – آرام – آمار – املا – رمال – رمان – لامپ – آلمان – آرمان
۶۰۷- منچ – چمن – چای – عید – چین – دعا – مایع – مانع – عمان – معنا – معدن – معاد – چمدان – میدان – معدنچی
۶۰۸- مزد – دزد – یزد – دید – میز – داد – ایدز – دزدی – آزاد – مداد – زیاد – ایزد – آزادی – داماد – امداد
۶۰۹- تیز – تایر – زیان – زینت – آزار – تراز – ارزن – زرین – نیاز – زیارت – ارزان – نیزار – ایران
۶۱۰- ربات – نوبت – نبات – انبر – بیان – بیات – تنور – بانو – رانت – باروت – بیرون – بینوا – باتری – روبان – بوران – بورانی
۶۱۱- خدا – مواد – مدار – آوار – مخدر – مورخ – مادر – آمار – آرام – آخور – خرما – خاور – خادم
۶۱۲- پدر – پادو – وارد – پارو – پودر – پرتو – دارت – اردو – آوار – دوات – داور – دارو – اروپا – واردات
۶۱۳- فرش – تفرش – هرات – تراش – افشا – افرا – فرات – ارتش – رشته – رفاه – فشار – شهرت – آشفته – فرشته – شرافت – اشاره
۶۱۴- گله – بدل – انبه – ابله – باله – هلند – گنده – بنده – گلاب – بلند – بالن – انگل – بانگ – گنبد – بنگاه – گلدان – هندبال
۶۱۵- قصد – قرص – فقر – قصر – قیر – قیف – صفا – صاف – افق – رقص – صدا – صفر – صدف – صیاد – فقیر – فردا – صادق – رفیق – فریاد
۶۱۶- سخن – سخت – پست – ساخت – پناه – پخته – سپاه – خسته – خانه – تنها – نخست – پسته – پاسخ – نسخه
۶۱۷- سهم – سند – پند – پناه – پماد – ماسه – دهان – دانه – ساده – ماده – سهام – دامنه – مهندس – همدان
۶۱۸- ایست – سیما – ماست – آسیا – املا – لیست – املت – تماس – اسلام – الماس – تسلیم – سلامت – ایلام – سلامتی – مالیات – التماس
۶۱۹- جام – متن – تند – تاج – مزد – مدت – جزام – مزاج – جامد – مجاز – زمان – تمدن – نماز – نجات – نامزد
۶۲۰- زال – خال – خاص – اصل – صلح – زحل – حاصل – صالح – خالص – خیال – اصیل – خالی – حاصلخیز

۶۲۱- کوچ – چرک – چین – یونس – کرسی – کویر – نوکر – چروک – ریسک – سیرک – کنسرو
۶۲۲- زاغ – داغ – غار – غنا – غاز – ارزن – چادر – دراز – چراغ – اردن – چنار – چغندر
۶۲۳- ارزن – اردن – ربنا – دراز – باند – بارز – برنز – انبر – زبان – بردار – برادر – دربار – دربان
۶۲۴- جگر – رنج – جنگ – جام – جرم – اوج – موج – گنج – جوان – رمان – جارو – آرنج – نجوم – واگن – نجار – مرجان – انگور – جانور – جنگاور
۶۲۵- رخش – خوک – خشک – شاخ – چکش – چرک – چرخ – کوچ – چروک – چاکر – شکار – خراش – کاوش – خارش – خاور – روکش – کشور – خوراک
۶۲۶- جوش – جشن – دوش – شاهد – شانه – جواد – دانش – جوان – دشنه – جهاد – جادو – جاده – جهان – اندوه – وجدان – جوانه – دانشجو – جوشانده
۶۲۷- تخت – رخت – تهی – خبر – خیر – بخت – تربت – بخیه – تختی – بهتر – خبره – تخته – تیره – رتبه – تخریب – تربیت – تبخیر
۶۲۸- کرج – کاج – جادو – ورود – اردک – کارد – کادو – جودو – جواد – جارو – کادر – رکود – دکور
۶۲۹- قلب – قتل – قاب – لقب – قاتل – قالب – بالا – قلاب – شلاق – اتاق – بقال – بالش – شتاب – تلاش – تقلب – تالاب – باتلاق
۶۳۰- بدل – گله – دلار – گلاب – گرده – گربه – دلبر – برگه – باده – ابله – باله – برده – دلربا – براده – درگاه – گرداب – بالگرد
۶۳۱- تپش – پشت – هشت – پشه – تنه – تنگ – گشنه – تنگه – تشنه – نقشه – قشنگ
۶۳۲- گلو – لوح – گسل – هلو – حوا – سوله – ساوه – الگو – حلوا – هالو – سلاح – ساحل – سوال – حوله – حواس – اسلحه – گوساله
۶۳۳- قفس – فال – قله – قفل – سکه – افق – قلک – سقف – کلاه – کلاس – کافه – کاسه – ساقه – سفال – قفسه – فلکه – اسکله – کلافه
۶۳۴- رنج – تاج – برج – جهان – تنها – رتبه – نجات – نجار – برنج – باجه – انبه – آرنج – تاجر – تهران – تجربه – ترانه
۶۳۵- دیس – عطر – سطر – دعا – عید – عدس – رعد – سعی – سریع – اسید – رسید – اسیر – عطار – ساعد – آدرس – سعدی – عدسی – عطارد
۶۳۶- نسل – سوت – هلو – هتل – هوس – تله – نوه – چهل – تنه – تونل – ستون – سوله – چهلستون
۶۳۷- چاپ – گاو – پوچ – اول – گلو – چال – پلو – پول – گلپر – پارچ – پارو – الگو – چپاول
۶۳۸- گلف – نفس – فال – لگن – چنگ – گسل – سفال – انگل – سالن – چنگال
۶۳۹- پشه – هوش – گوش – گوهر – پوشه – شوهر – رشوه – گروه – شوره – پژوهش – پروژه – پژوهشگر
۶۴۰- یزد – وزن – زیاد – زانو – آویز – ونیز – ایزد – ایدز – زیان – نیاز – دیوان – زندان – نوزاد – یونان – اندونزی

جواب بازی آمیرزا مرحله ۲۰۰ تا ۲۹۹

۶۴۱- شیب – تیز – زشت – آتش – شتاب – زیبا – تابش – بازی – اشیا – آشتی – بیات
۶۴۲- راکت – کتان – رانت – آنتن – کتری – تانک – کارت – کنار – کتیرا – تاریک – کتانی – تانکر
۶۴۳- رنگ – سند – گردن – نرگس – سنگر – گردو – سوسن – سرنگ – درنگ – سرود – درون – سوگند
۶۴۴- خزر – زخم – رمان – آزار – خمار – خزان – خرما – زمان – آرام – آمار – خانم – مزار – مخزن – نماز – ارزان – آرمان
۶۴۵- پدر – دکل – پلک – پول – پاک – پارو – دلار – پلاک – کادو – پدال – لودر – کولر – پودر – پارک – دکور – دلاور – پولاد – پولدار
۶۴۶- خرس – لپه – پله – پسر – سپر – سرخ – خاله – پاره – پاسخ – سپاه – هراس – پارس – پسرخاله
۶۴۷- گلو – گلف – لیف – فیل – فرش – فیش – شرف – گوش – لیگ – یورش – گوشی – فروش – فوری – شریف – گوریل – گلفروشی
۶۴۸- گوهر – گروه – دوره – آگاه – آوار – گردو – روده – گرده – گوارا – اراده – اداره – آواره – هوادار – اردوگاه
۶۴۹- چای – چین – چرک – اراک – کنار – آچار – چنار – چاکر – ایران – انکار – ناچار
۶۵۰- متن – نوک – کویت – موکت – کمین – تومان – مانتو – کتانی – تامین – نیمکت – امنیت – ویتنام – کامیون
۶۵۱- چکش – چرک – چای – شاکی – شریک – شیار – اراک – شکار – آچار – چاکر – کاشی – چریک – آرایش – آشکار – شکارچی
۶۵۲- بیم – شیب – مبل – بیل – لبه – شبیه – شلیل – میله – بیمه
۶۵۳- قند – نقد – قدر – قرن – قرآن – قرار – قناد – گردن – قادر
۶۵۴- دست – کتری – ایست – درست – رسید – آدرس – اسید – اسکی – دکتر – تاکسی – تدریس – کتیرا – ریاست – تاریک – اسکیت – دستیار – کاردستی
۶۵۵- سنج – گنج – جگر – تنگ – جنگ – تاج – رنج – نجات – آرنج – نجار – سرنگ – تاجر – سنگر – نرگس – جسارت – گرجستان
۶۵۶- خون – خوک – نوک – خنک – کویت – یکتا – خاکی – کتانی – خیانت
۶۵۷- زیپ – پیاز – ناشی – زیان – نیاز – منشی – پیام – زمین – آشپز – نمایش – ماشین – پیمان – پشیمان
۶۵۸- کاخ – خدا – خوک – خود – گردو – دکور – کادو – خوراک – خودکار
۶۵۹- چال – پیچ – چای – پول – سوپ – پوچ – چاپ – پویا – سویا – سوال – چیپس – پلیس – سیلو – ویلا – وسایل – چالوس – چاپلوس
۶۶۰- صدا – دفن – نصف – صدف – صاف – صفر – صفا – صیاد – فردا – صادر – فریاد – آفرین – صرافی

جواب مرحله 800 تا 1000 امیرزا ، پاسخ مرحله 800 آمیرزا

۶۶۱- غار – باغ – بچه – چاه – غرب – چرب – چراغ – غبار – چهار – آچار – باغچه – ارابه – چابهار
۶۶۲- نشر – پشه – پنیر – ریشه – شانه – آینه – شیره – شیار – شاهین – نشریه – پاشنه – پریشان – پیراهن
۶۶۳- دیگ – لیگ – دلار – دلیر – گاری – یلدا – ریال – گالری – دلگیر
۶۶۴- سیما – ماست – ژیان – تنیس – تماس – ایست – نسیم – امنیت – آستین – تامین – سیمان – یاسمن – سینما
۶۶۵- خیر – چرخ – چرم – هیچ – چای – چاه – مخچه – خمره – خیار – خمیر – مریخ – خیام – چهار – خرما – خیمه – میخچه
۶۶۶- جوک – مکه – موج – کوه – جیب – میوه – هجوم – جیوه – هویج – بیوه – بیمه
۶۶۷- ترس – سکو – سوت – رسول – ترسو – کولر – سکوت – سلول – لوستر
۶۶۸- سوپ – روح – سحر – حوا – پست – راحت – پوست – پارس – حسرت – پرستو – اورست – روستا – حراست
۶۶۹- کرج – کاج – تاج – کتری – راکت – جرات – کارت – جاری – تاجر – یکتا – تاریک – کتیرا – تکرار
۶۷۰- عرش – شعر – اثر – ارث – رعنا – ناشر – انشا – آشنا – شاعر – اعشار
۶۷۱- ماشه – آرام – آگاه – اشاره – اهرام – گمراه – شاهرگ – شماره – آرامش
۶۷۲- هلو – دکل – دکه – کوه – کلاه – کاهو – کوزه – کادو – کوله – کاوه – لوزه – هالو – زالو – زاهد – آلوده
۶۷۳- رخت – سخت – خسته – ساخت – آخرت – اسارت – ستاره – خسارت – استخر – آراسته
۶۷۴- مزد – موز – دلار – زالو – زمرد – مدال – آرزو – دراز – مدار – مزار – مواد – مادر – لودر – لوازم – مزدور – دلاور – زردآلو
۶۷۵- مرغ – غرب – بغل – لغت – باغ – غار – مبل – غبار – مربا – املت – غارت – تمبر – غلام – لاغر – بالغ – غربت – مبلغ
۶۷۶- میز – مزد – مزه – مهدی – زنده – هیزم – همزن – نیمه – نیزه – زمین – میهن – مدینه
۶۷۷- سیخ – شاخ – خیس – سخن – شیخ – خشن – ساق – نیش – سینا – نقاش – شانس – نقاشی
۶۷۸- رخت – نرخ – خیر – پنیر – خیار – آخرت – خیانت – تاخیر – تاریخ
۶۷۹- تیز – ساز – سبز – سیب – قاب – زیست – بزاق – سبقت – آسیب – زیبا – بازی – سبزی – بیست – ایست
۶۸۰- جلد – جسد – جاده – سوله – جاهل – سوال – جهاد – جلاد – سجده – سواد – ساده – جلسه – جدول – سجاده – آلوده – آسوده

۶۸۱- مشت – رشت – شتاب – شربت – تمبر – آرام – مرتب – مربا – تماشا – آبشار – آرامش
۶۸۲- متن – مدت – دقت – قدم – تمدن – قنات – قناد – نامه – تنها – دهات – ماده – همدان – دامنه – دهقان
۶۸۳- گله – نوه – گلو – لال – گونه – الگو – انگل – لنگه – لوله – لاله – گلوله – النگو
۶۸۴- گیس – سبک – برگ – رکاب – سراب – کاسب – آسیب – اکبر – اسیر – گاری – بیکار – سیگار – باریک
۶۸۵- لطف – لبه – فال – طلا – طفل – طبل – برف – ابله – رفاه – باطل – باله
۶۸۶- تشک – کشت – تشت – سکان – ساکن – شانس – کاشت – شکست – تشتک – نشست – ساکت – تکان
۶۸۷- جهش – گلو – جوش – گوش – گله – گوشه – گوجه – لهجه
۶۸۸- دنج – جگر – رنگ – رنج – برگ – برج – جنگ – گنبد – نجیب – دبیر – درنگ – برنج – گردن
۶۸۹- رحم – حرم – مدت – محمد – محرم – حریم – مریم – مردم – مدیر – رحمت – متحد – محترم – تحریم
۶۹۰- عرب – عمر – شعر – شمع – مشت – تمبر – مربع – عابر – شربت – شاعر – شتاب – مربا – عمارت – عبارت
۶۹۱- برج – زرد – وجب – جارو – جواب – واجب – بازو – آرزو – بازجو – جوراب
۶۹۲- شرق – قیر – قشر – شال – شادی – ارشد – شلاق – قالی – یلدا – قادر – ریال – دلار – قلدر – دلیر
۶۹۳- جهش – دیو – جوش – جدی – دوش – جیوه – هویج – جزوه – شهید – دوشیزه
۶۹۴- نصب – صوت – بانک – نوبت – تکان – نبات – کتاب – صابون – تنباکو
۶۹۵- لبو – مبل – طبل – طول – سطل – سیب – وسط – سبیل – طلسم – بلوط – لیمو – سیلو – موسی – مطلوب
۶۹۶- قلک – قهر – قله – برق – قبر – قبله – برکه – کلبه – کلاه – بقال – قالب – قاره – قلاب – براق – کابل – کربلا
۶۹۷- جرم – مکه – موج – نمک – کوه – نوکر – کوره – جهنم – جوهر – نمره
۶۹۸- وزن – کنیز – زانو – نازک – زیان – نیاز – کویت – زینت – کتانی – زیتون
۶۹۹- پست – پلک – پیر – پیک – کتری – لیست – پلیس – پیکر – لیتر – رتیل

Be the first to comment

Leave a Reply