جواب بازی استاد میرزا مرحله ۱ تا ۴۹

استاد میرزا 1 تا 49

جواب بازی استاد میرزا در آمیرزا از مرحله 1 تا 49 را در این مطلب ارائه می کنیم که به صورت اختصاصی توسط سایت جواب استاد میرزا و بازی آمیرزا آماده شده است.

در بازی استاد میرزا میزان جواب های مشابه بین کاربران بسیار پایین می باشد و ممکن است از کاربری به کاربری دیگر متفاوت باشد، پس در صورتی که در مرحله ای جواب ها متفاوت بود، لطفا از قسمت نظرات جواب های مرحله بازی استاد میرزا را به ما ارائه کنید.

 

۱- فیل – لیف
۲- زور – روز
۳- پول – پلو
۴- سپر – پسر
۵- پله – لپه
۶- خروس – خرس – سرخ
۷- جنگل – گنج – جنگ
۸- یاد – یار – دار – دریا
۹- جسم – مسجد – جسد
۱۰- مریخ – خمیر – میخ – خیر
۱۱- پست – تپه – پسته
۱۲- سفره – سفر – سرفه
۱۳- سرکه – سکه – کره
۱۴- خیار – خار – یار – خیر – آخر
۱۵- غبار – باغ – غار – غرب
۱۶- کوه – کاوه – کاهو – کوتاه
۱۷- خیار – بخار – بخاری – خراب
۱۸- روباه – هوا – آهو – ابرو – بهار
۱۹- گشت – آتش – انگشت – شنا
۲۰- دوغ – جادو – جغد – داغ – جواد
۲۱- مرد – همسر – مدرسه – مهر
۲۲- کاشان – آشنا – اشک – کاش
۲۳- موش – شام – پشم – شامپو
۲۴- زود – نوزاد – زانو – وزن
۲۵- دفاع – فدا – عهد – هدف – دعا

۲۶- گردش – شاگرد – شاد – رشد
۲۷- جزیره – زیر – زهر – زره
۲۸- درخت – رخت – چتر – خرد – دختر – چرخ
۲۹- شال – شلوار – لواش – شورا
۳۰- نوار – گران – نور – انگور – واگن
۳۱- رها – آرد – دره – اراده – اداره
۳۲- شاخ – خشن – خطا – خان
۳۳- باغچه – باغ – چاه – بچه
۳۴- خلبان – بالن – خال – نخل
۳۵- سرو – کور – عکس – عروس – سکو – عروسک
۳۶- دنیا – میدان – امید – دین
۳۷- پیتزا – تیز – زیپ – پیاز
۳۸- آهنگ – گناه – بنگاه – نگاه – انبه
۳۹- خدا – خاک – کدخدا – داد – کاخ
۴۰- چاره – پارچه – چاپ – پارچ – چهار – چاه
۴۱- جاده – جسد – سجاده – ساده – داس
۴۲- قوچ – چاق – چاقو – چای – قوی
۴۳- رقم – قلمرو – قلم – قول – قوم
۴۴- قند – قندان – نان – نقد – قناد
۴۵- ماسک – مسواک – سکو – واکس
۴۶- فنر – نفر – یار – آفرین
۴۷- خسارت – سخت – استخر – ساخت
۴۸- الماس – سلام – سال – سالم – اسلام
۴۹- کتری – ترکیه – ریه – تیره – کره

جواب بازی استاد میرزا مرحله ۵۰ تا ۹۹

6 Comments

  • با عرض سلام و احترام خدمت شما

   اساس بازی استاد میرزا این هست که جواب آمیرزا بین کاربران متفاوت از هم می باشد و احتمال اینکه مرحله مشترک بین ما و شما باشد، متاسفانه کم می باشد.

   با تشکر از حضور گرمتون

  • با عرض سلام و احترام خدمت شما

   پاسخ بازی استاد میرزا از اولین مرحله برای همه کاربران یکسان نیست، به همین خاطر پاسخ ها همخوانی ندارن و به همین دلیل پاسخ بازی استاد میرزا رو دیگه روی سایت قرار ندادیم.

   با تشکر از حضور گرمتون

Leave a Reply