جواب بازی استاد میرزا مرحله ۵۰ تا ۹۹

استاد میرزا 50 تا 99

به ارائه جواب بازی استاد میرزا در آمیرزا از مرحله 50 تا 99 می پردازیم. به صورت کلی تا به این لحظه جواب مرحله 1 تا 100 استاد میرزا در دسترس می باشد.

مراجعه کنندگان گرامی لطفا دقت نمایند که جواب استاد میرزا مرحله 50 تا 99 در این مطلب قرار داده شده است و برای دریافت جواب همه مراحل استاد میرزا در آمیرزا از منو به بخش استاد میرزا مراجعه نمایند.

 

۵۰- خالص – خاص – خال – خاله – خلاصه – اصل
۵۱- پری – پیروز – وزیر – پیر
۵۲- تیز – ونیز – زین – وزن – زیتون
۵۳- گیلاس – سیل – سال – یاس
۵۴- نیمرو – مین – نرم – نور – نیرو
۵۵- سلطان – طلا – نسل – سطل – سالن
۵۶- لوبیا – لبو – بیل – اول – ویلا
۵۷- مشتری – تیم – شرم – مشت – ترشی – تیر
۵۸- سوره – سرو – سوریه – روسیه – سیر
۵۹- شخم – موش – خاموش – خوش – شوخ
۶۰- تصویر – صورت – تور – صورتی – وصیت
۶۱- بیل – لیز – لیزر – ریل – برزیل
۶۲- شهر – بوشهر – شوهر – هوش – شور – رشوه
۶۳- برزخ – خربزه – زهر – خبر – خزر – زره
۶۴- تمساح – ماست – مساحت – تماس – ستم
۶۵- مسیر – سیم – سیمرغ – مرغ – مرسی
۶۶- تاس – داس – استاد – دست
۶۷- نیشکر – شکر – کیش – نیش – شریک – نیک
۶۸- جارو – راه – آجر – جوهر – جواهر
۶۹- انجیر – جان – نجار – جاری – آرنج
۷۰- قافیه – قیف – افق – آیه
۷۱- پارو – زور – روز – پرواز – آرزو
۷۲- کشتی – شکایت – کاشت – آشتی – کاشی
۷۳- جنگ – گنج – گنجشک – جشن
۷۴- لباس – سبلان – بالن – سنبل
۷۵- ضامن – مرض – رمضان – رمان

۷۶- قندان – نان – قند – قناد – نقد
۷۷- خیارت – تاریخ – رخت – خیر – آخرت
۷۸- ملت – علم – علامت – املت – عالم
۷۹- دلاور – دارو – داور – لودر – دلار
۸۰ – باغ – غبار – غار – غرب – لاغر – بالغ
۸۱- چرخ – خرد – دوچرخه – روده – دوره
۸۲- وام – خرما – خرمالو – ملخ – خاور
۸۳- شهر – شاد – شهردار – رشد – هشدار
۸۴- کنار – خطر – خطرناک – خطا – خنک
۸۵- پرده – پرنده – پودر – پدر – پرونده – پونه
۸۶- گرد – داس – لگد – گسل – گدا – دلار – آدرس
۸۷- آسمان – زمان – نماز – سازمان – آسان – ساز
۸۸- برگ – مرگ – مربا – رگبار – گرما – گرم
۸۹- فاضلاب – فال – فضا – بلا – بالا – بال
۹۰- گردو – گود – گرد – دوغ – دروغ – دروغگو – ورود
۹۱- سلامت – دستمال – ملت – مدال – مدت – املت
۹۲- نوشابه – شهاب – شانه – شنبه – باهوش – بانو – نوه
۹۳- خشاب – خشک – خراش – شکار – خشکبار – بخار
۹۴- فارس – سفر – سفال – سفالگر – افسر
۹۵- عارف – فلز – فال – علف – علفزار – لرز
۹۶- بندر – نردبان – نان – برد – نبرد – انبر
۹۷- هنرمند – مرد – نمد – هند – نمره – نرده – رنده
۹۸- سنجد – مسجد – سجاد – جامد – جسم – جام – جسد – دماسنج
۹۹- مقام – وام – مقاومت – وقت – تقوا – مقوا

جواب بازی استاد میرزا مرحله ۱ تا ۴۹

7 Comments

  • با عرض سلام و احترام خدمت شما

   بله فلسفه بازی استاد میرزا اینه که جواب های کاربران با یکدیگر متفاوت و می باشد و احتمال اینکه پاسخ یکسان بین همه پیدا بشه، خیلی پایین می باشد.
   اما ما سعی کردیم جواب بازی استاد میرزا رو بزاریم، شاید با یکی از کاربران یکسان بود پاسخ ها و تونست کمک رسان باشه

   با تشکر از حضور گرمتون

   • با عرض سلام و احترام خدمت شما

    جواب های استاد میرزا بین کاربران به کل متفاوت می باشد و به همین خاطر دیگه به ارائه جواب های استاد میرزا نخواهیم پرداخت

    با تشکر از حضور گرمتون

  • با عرض سلام و احترام خدمت شما

   در بازی استاد میرزا جواب ها بین همه کاربران متفاوت هست و هیچ کدام از جواب هایی که ما قرار بدیم با پاسخ مراحل شما همخوانی نخواهد داشت، به همین خاطر از قرار دادن ادامه پاسخ ها خودداری کردیم.

   با تشکر از حضور گرمتون

Leave a Reply